ข่าวประกาศกลุ่มงานทะเบียนวัดผล
กำหนดการรับระเบียนแสดงผลการเรียน(ปพ.1) และประกาศนียบัตร(ปพ.2) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โพสเมื่อ : 09 มี.ค. 66
กำหนดการรับระเบียนแสดงผลการเรียน(ปพ.1) และประกาศนียบัตร(ปพ.2) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โพสเมื่อ : 09 มี.ค. 66
กำหนดการถ่ายรูปติด ปพ.1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โพสเมื่อ : 22 พ.ย. 65
แนวปฏิบัติสำหรับนักเรียนที่ขาดสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 16 ก.ย. 65
ตารางสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 16 ก.ย. 65
กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 11 ก.ย. 65
หนังสือแจ้งคะแนนระหว่างเรียน
โพสเมื่อ : 18 ส.ค. 65
การเตรียมตัวก่อนสอบ
โพสเมื่อ : 18 ก.ค. 65
กำหนดการสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 05 ก.ค. 65
การขอเอกสารหลักฐานการศึกษาผ่านระบบออนไลน์
โพสเมื่อ : 11 มิ.ย. 65