รายงานการประเมินตนเอง(SAR)
รายงานการประเมินตนเอง โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา (SAR) ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 20 ก.ค. 65
รายงานการประเมินตนเอง โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา (SAR) ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 25 มี.ค. 65
รายงานการประเมินตนเอง โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา (SAR) ปีการศึกษา 2562
โพสเมื่อ : 25 มี.ค. 65
รายงานการประเมินตนเอง โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา (SAR) ปีการศึกษา 2561
โพสเมื่อ : 25 มี.ค. 65