ข่าวประกาศกลุ่มบริหารทั่วไป
การติดตั้งแอปพลิเคชัน DSchool สำหรับนักเรียน
โพสเมื่อ : 24 พ.ค. 66
การติดตั้งแอปพลิเคชัน DSchool สำหรับผู้ปกครอง
โพสเมื่อ : 24 พ.ค. 66
แนวปฏิบัติการมาเรียน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
โพสเมื่อ : 17 พ.ค. 66
ระเบียบการแต่งกายนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
โพสเมื่อ : 17 พ.ค. 66
ระเบียบการแต่งกายนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
โพสเมื่อ : 15 พ.ค. 66
ระเบียบโรงเรียนนวมินทราชินูทิศบดินทรเดชา
โพสเมื่อ : 14 พ.ค. 66
กำหนดการจัดกิจกรรมกีฬากัลปพฤกษ์เกมส์ ครั้งที่ 26
โพสเมื่อ : 26 ก.ย. 65
ประเมิน THAI SAVE THAI
โพสเมื่อ : 15 พ.ค. 65
ประกาศเสนอราคาเพื่อจำหน่ายอาหารในโรงอาหาร ปีการศึกษา 2564 รอบ2
โพสเมื่อ : 27 เม.ย. 64
ประกาศสรรหาบริษัทตรวจสุขภาพนักเรียน ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 02 ก.พ. 64
ประกาศสรรหาบริษัทประกันอุบัติเหตุนักเรียนและบุคลากร ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 02 ก.พ. 64
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
โพสเมื่อ : 22 ธ.ค. 63
ยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนกลับสู่รั้วโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
โพสเมื่อ : 07 ก.ค. 63