ข่าวประกาศกลุ่มบริหารงบประมาณ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมลิฟต์
โพสเมื่อ : 18 ต.ค. 65
ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการกิจกรรมศึกษาภาษาและวัฒนธรรม ณ ประเทศสิงคโปร์
โพสเมื่อ : 04 ส.ค. 65
รายงานสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 25 ก.ค. 65
ประกาศ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ และทาสีอาคาร
โพสเมื่อ : 06 มิ.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ และทาสีอาคาร ด้วยวิธี e- bidding
โพสเมื่อ : 29 เม.ย. 65
ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมและทาสีอาคารด้วยวิธี e-bidding
โพสเมื่อ : 04 เม.ย. 65
ประกาศยกเลิกผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมและทาสีอาคารด้วยวิธี e-bidding
โพสเมื่อ : 04 เม.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ และทาสีอาคาร ด้วยวิธี e- bidding
โพสเมื่อ : 25 มี.ค. 65
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (e-bidding)
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 65
ค่าบำรุงการศึกษา
โพสเมื่อ : 03 พ.ย. 64
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 2565 -2567
โพสเมื่อ : 02 พ.ย. 64
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565
โพสเมื่อ : 02 พ.ย. 64
มาตรการจ่ายเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาและเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 20 ก.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงห้องเรียนปีการศึกษา 2564 (e-bidding)
โพสเมื่อ : 12 ก.ค. 64
เอกสารประกอบการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 64
ขั้นตอนการชำระค่าบำรุงการศึกษา
โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 64
แบบฟอร์มสรุปกิจกรรม/โครงการ ปีงบ2563-2564 และแบบบันทึกขอเลื่อน/ยกเลิกการจัดกิจกรรม/โครงการ
โพสเมื่อ : 14 พ.ค. 64
รายงานผลการวิเคราะห์บริบทโรงเรียนด้วยเทคนิค SWOT
โพสเมื่อ : 01 มี.ค. 64
ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน (e-bidding)
โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 64
รายงานผลการดำเนินงานของสถานศึกษา เพื่อจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 2565 -2567
โพสเมื่อ : 10 ก.พ. 64