ข่าวประกาศกลุ่มบริหารวิชาการ
แจ้งลบบัญชีผู้ใช้ Email Bodin3.ac.th
โพสเมื่อ : 23 พ.ค. 66
ตารางสอนนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 05 พ.ค. 66
ตารางสอนครู ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 05 พ.ค. 66
รายชื่อนักเรียนประจำปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 04 พ.ค. 66
กำหนดการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 08 ก.พ. 66
ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 14 ธ.ค. 65
ตารางเรียนสำหรับนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 27 ต.ค. 65
ตารางสอนสำหรับครู ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 27 ต.ค. 65
การกำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 20 ก.ค. 65
ประกาศการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์
โพสเมื่อ : 08 ก.ค. 65
รายชื่อและห้องเรียนเสริมพิเศษวันเสาร์ ภาคเรียนที่ 1/2565
โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 65
ตารางเรียนสำหรับนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565
โพสเมื่อ : 09 พ.ค. 65
ตารางสอนสำหรับครู ภาคเรียนที่ 1/2565
โพสเมื่อ : 09 พ.ค. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนประจำปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 07 พ.ค. 65
กำหนดการรับเอกสารประกอบการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 29 เม.ย. 65
ประกาศผลสอบภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 07 มี.ค. 65
ประกาศผลประกวดการนำเสนอผลงานการค้นคว้าอิสระ
โพสเมื่อ : 01 มี.ค. 65
ประกาศผลสอบ NMR.B.D. Challenging Test 2022
โพสเมื่อ : 15 ก.พ. 65
กำหนดการวัดผลสัมฤทธิ์ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 และการปิดภาคเรียน
โพสเมื่อ : 09 ก.พ. 65
ตารางสอบปลายภาค(ONSITE) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 08 ก.พ. 65